Register statement AVG (Wet algemene verordening gegevensbescherming).

 

Saskia van Poppel, Zitfit Stoelmassage, docent, leefstijlcoach/gewichtsconsulent gevestigd aan;

Buizerdweg 98

1826 GJ Alkmaar,

06 53846072

http://www.zitfit.nl

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Saskia van Poppel is de Functionaris Gegevensbescherming van Saskia van Poppel, Zitfit Stoelmassage, docent, leefstijlcoach/gewichtsconsulent; zij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Ten behoeve van de ingeplande behandeling/consult afspraak. Om je eventueel bij aanvullende vragen of wijziging van de afspraak te kunnen benaderen en ter bevestiging van uw gemaakte afspraak.

Uw naam wordt vermeld in mijn boekhoudprogramma gekoppeld aan de datum en betaling van uw consult afspraak.

Naam telefoonnummer en mailadres worden in een beveiligd document bewaard hetgeen alleen door mij kan worden ingezien.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.

Bijzondere details omtrent de behandeling, gezondheid of psychosociale details die voor een vervolg behandeling van belang kunnen zijn. Deze gegevens worden in een beveiligd document hetgeen alleen door mij kan worden geopend.

Alle gedeelde informatie in de praktijkruimte en rondom de behandeling vallen onder mijn Eed van beroepsgeheim.

De gegeven informatie wordt niet gedeeld met derden of gebruikt voor advertentie, actie en nieuwsbrief doeleinden

Saskia van Poppel Zitfit Stoelmassage, docent, leefstijlcoach/gewichtsconsulent gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Saskia van Poppel, Zitfit Stoelmassage, docent, leefstijlcoach/gewichtsconsulent en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Saskia van Poppel Zitfit Stoelmassage, docent, leefstijlcoach/gewichtsconsulent wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Saskia van Poppel Zitfit Stoelmassage, docent, leefstijlcoach/gewichtsconsulent neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Saskia van Poppel Zitfit Stoelmassage, docent, leefstijlcoach/gewichtsconsulent heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, persoonsgegevensbestand beveiligen met een alleen bij mij bekend wachtwoord.

 

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Saskia van Poppel – Zitfit Stoelmassage, docent, leefstijlcoach/gewichtsconsulent